Гетман сагайдачный биография

Сагайдачний біографія скорочено викладена в цій статті.

Петро Конашевич-Сагайдачний – український полководець, гетьман реєстрового козацтва, кошовий отаман Запорізької Січі. Організатор успішних походів запорозьких козаків проти Кримського ханства, Османської імперії та Московського царства.

Біографія Сагайдачного скорочено

Петро Кононович Конашевич-Сагайдачний Народився бл. 1582, Кульчиці в православній родині (тепер село Самбірського району Львівської області).

1589–1592 років здобував початкову освіту у Самборі. З 1592 по 1598 роки навчався в Острозькій академії. Після випуску Сагайдачний переїхав до Львова, згодом – до Києва, де працював домашнім вчителем, також помічником київського земського судді. Під час навчання в Острозькій школі Сагайдачний визначався із приєднанням до запорожців.

Змалку навчався військової справи, вмів стріляти з лука, був високоосвіченою, інтелігентною, глибоко релігійною людиною.

Брав участь в Молдавській і Лівонської кампаніях 1600-1603 рр.

Украинский фрегат "Гетман Сагайдачный": характеристики, вооружение

Вже в ранні часи свого перебування на Січі Сагайдачний проявив свої таланти військового лідера, козаки обрали його обозним, доручивши відати всією артилерією Січі.
У період між 1605 і 1610 Сагайдачний стає на чолі Січі кошовим отаманом.

На Запорозькій Січі він мав величезний авторитет. Його організаторські здібності добре проявилися в першу чергу у вишколі запорожців та створенні регулярних частин війська. Залізна дисципліна, яку всіляко підтримував Петро Сагайдачний, зробили свою справу досить швидко. Військо стало якісно найкращим в Європі. Надзвичайну сміливість козаки тепер стали поєднувати із тактичними та стратегічними факторами військового мистецтва. Османська імперія страждала від походів Сагайдачного, особливо нападів з моря.

Він очолював відважні морські походи козаків на Стамбул, Трапезунд, Синоп. Розробив і вдосконалив козацьку тактику морського бою на “чайках” – швидкохідних човнах. З 1600 року він керував майже всіма значними походами.

У лютому 1615 року Конашевич вже був впливовим козацьким полковником, що мав у своєму підпорядкуванні загін чисельністю до 3000 козаків. А вже 1616 року Гетьманом Війська Запорозького було проголошено Сагайдачного.

У 1616 році відбувся історичний похід на Кафу, турецьку твердиню в Криму з найбільшим в імперії ринком рабів. Річ Посполита рахувалася з козаками вперше за довгу історію існування Січі. Сагайдачний прихильно ставився до ідеї посилення України, однак поки-що у складі Польщі. Адже початок ХVІ століття позначився продовженням агресивної зовнішньої політики поляками та турками.

На початку квітня 1617 року королевич Владислав вирушив із Варшави в похід до Москви з метою отримати корону московського царя, якою на той час володів Михайло Романов. Сагайдачний і старшина, сподіваючись заслужити у польсько-шляхетського уряду розширення власних прав та прав заможного козацтва, з частиною козацького війська взяли участь у поході польського королевича Владислава 1618 року на Москву. Поляки дійшли до Москви, але згодом було украдено Деулінське перемир’я 1618. Владислав відмовився від прав на московський престол, за що Польщі відійшли Смоленська і Чернігівсько-Сіверська землі.

Відмова Сагайдачного від морських походів проти турків викликала невдоволення серед широких верств козацтва. Приблизно наприкінці травня 1619 року Сагайдачного позбавляють влади та обирають запорозьким гетьманом Дмитра Барабаша. Проте вже на початку липня Конашевич-Сагайдачний повернув собі гетьманську булаву.

Але згодом козаки, незадоволені його командуванням, позбавляють його влади, а новим гетьманом обрано Якова Бородавку.

Сагайдачний очолював реєстрових козаків, допоки у 1621 році йому не випала нагода знову зявитися на політичній арені. Сагайдачний скинув Неродича Бородавку – керівника нереєстрових козаків з гетьманства, зайнявши натомість його місце.

Згодом Сагайдачний та очолюване ним козацьке військо, спільно із польською армією, відіграло вирішальну роль у розгромі 1621 р. під Хотином турецької армії, що загрожувала ряду країн Європи. Могутня турецька армія у кількості 300 тис. чол. була фактично розгромлена 40-тисячним військом козаків на чолі з Сагайдачним. Навіть сеймовий комісар польської армії магнат Якуб Собеський мусив визнати: “Справжніми переможцями під Хотином і рятівниками Польщі були козаки”.

Петро Сагайдачний проявив себе в цій війні як неперевершений військовий стратег і тактик.

10 квітня (20 квітня) 1622 року Петро Сагайдачний помер внаслідок вогнепального поранення руки, яке отримав під час битви під Хотином

Петро Конашевич Сагайдачний біографія скорочено допоможе підготуватися до заняття.

Loading…Петро Сагайдачний біографія скорочено

← “Чигрине, Чигрине” аналіз

Ентоні Квінн біографія →

П. Сагайдачный. Биография

Ранний период жизни П. Сагайдачного

История жизни и политической деятельности Петра Кононовича Сагайдачного (Конашевича-Сагайдачного) во многом созвучна истории Украины первой четверти XVII в.— времени сложного, противоречивого, все еще малоисследованного. Это период жесточайшего социального и национально-религиозного угнетения украинского народа, стремительного нарастания антифеодальной борьбы и освободительного движения, героических походов казаков на турецкие крепости, новых тенденций в развитии общественно-политической мысли, духовной жизни, расширения связей между восточнославянскими народами.

«Свидетелем, а то и непосредственным участником этих событий был Петр Сагайдачный — фигура противоречивая и неоднозначная на политическом горизонте того времени. Каких только эпитетов — возвышенных и унизительных, каких характеристик — справедливых и предвзятых ни пришлось выслушать Сагайдачному при жизни. Он становился гетманом и снова терял гетманскую булаву, встречался с власть имущими и одновременно пользовался авторитетом среди широких слоев казачества. Его социальная политика находилась в центре внимания летописцев и историков, мемуаристов и поэтов. И снова неоднозначность оценок — от апологетики до прямого отрицания его роли в событиях первой половины XVII в».

Скупые сообщения источников дают возможность весьма приблизительно реконструировать ранний период жизни Петра Сагайдачного. Из стихотворения, которое сочинил ректор Киевской братской школы Кассиан Сакович на погребение гетмана, узнаем, что Петр родился вблизи Перемышля (очевидно, в с. Кульчинцы около Самбора) в семье православного шляхтича.

Следующей вехой в жизни юноши явилось обучение в знаменитой Острожской школе «…потом до Острога, для наук уцтивых..».

Кем был гетман Сагайдачный.

Очевидно, он прошел полный курс обучения иначе трудно объяснить слова «…там теды Конашевич час немалый живши…». Учитывая, что в характере Острожской школы прослеживаются черты школы высшего типа, можно предположить, что Сагайдачный получил в ее стенах хорошее образование. Известно, что здесь изучался «курс семи наук» (грамматика, риторика, диалектика, арифметика, геометрия, астрономия, музыка). Среди преподавательского состава блистали Герасим Смотрицкий, Кирилл Лукарис (позже стал константинопольским патриархом) и другие. Из стен этого учебного заведения вышла плеяда выдающихся культурно-просветительных и общественно-политических деятелей, обогативших различные сферы духовной жизни украинского народа. Вокруг школы образовался кружок ученых, в который входили Герасим Смотрицкий, Василий Суражский, Тимофей Михайлович, братья Наливайко и Иван Федоров. Атмосфера, царившая в этом учебном заведении, высокий уровень преподавания оставили неизгладимый след в восприимчивой душе юноши.

Несколько последующих лет жизни Петра Сагайдачного скрыты от нас пеленой времени. Можно только суверенностью сказать, что вскоре он начал служить в Войске Запорожском.

Умный, высокообразованный, хорошо знающий людей и политическую обстановку, юноша быстро завоевал авторитет среди казачества. Современник-шляхтич отмечал, что «.. Петр Конашевич, муж редкой мудрости и зрелого суждения в делах, находчивый в словах и поступках, хотя по происхождению, образу жизни и привычкам был простой человек, тем не менее в глазах позднейшего потомства он достоин стать на ряду с самыми знаменитыми людьми своего времени в Польше». О личной жизни П. Сагайдачного известно, что он был женат на Анастасии Повченской. Отношения между супругами вряд ли можно назвать идиллическими. Не случайно в широко известной народной песне говорится, что он «помшяв жшку на тютюн та люльку». На это указывает, в частности, тот факт, что в своем завещании гетман, как пишет Самоил Величко, «распорядил имение свое на церкви, на шпитале, на школы и монастыре, кроме жены своей». Впрочем, Анастасия вдовствовала недолго — уже в 1624 г. она вышла замуж за шляхтича Ивана Пиончина.

М. А. Мельничук утверждает, что «…Сагайдачный уже в 1598 г. стал гетманом…». Однако вряд ли это соответствует действительности (историкам известны в конце XVI — начале XVII в. несколько лиц, носивших это высшее звание Войска Запорожского). Вероятнее всего, он был избран гетманом в начале XVII в. В своеобразной биографии Сагайдачного, составленной в поэтической форме К. Саковичем, сообщается, что после обучения в Острожской школе он «…шол до запорозского славного рыцерства. Межи которым през час не малый жиючи, и рыцерских делностей там доказуючи, Гетманом потом себе Войско обрало…». С этого времени началась многотрудная деятельность Сагайдачного на политическом поприще.

П. Сагайдачный – командующий объединенными военными силами

За всю историю Украины никто из отечественных полководцев не получал такого признания в мире, как гетман П. Сагайдачный (ок. 1570 г. – 10 апреля 1622 г.). Военные деятели, выходцы из наших краев, как генерал И. Черняховский, маршалы П. Батицкий, П. Рыбалко, К. Москаленко, Р. Малиновский, А. Еременко (все в СССР), четырехзвездный генерал С. Яскилка (США), имели блестящий воинский талант, но он не был посвящен державотворческой деятельности. Сагайдачный принадлежит к тем личностям отечественной истории, которым современная Украина обязана своей независимостью.

Он был сторонником идеи образования государства на берегах Днепра под руководством казацкой военно-политической элиты.

Современник гетмана семиградский князь Батлен-Габор говорил, что «…народ казацкий может отделиться от Польши и построить отдельную Речь Посполитую, если только найдет для своей борьбы умного и благородного вождя и инициатора…». Этот вывод не утратил актуальность и сегодня.

Гетман П. Сагайдачный осуществил первые конкретные шаги в направлении реализации идеи образования украинской державы – заложил основы ее будущей административной структуры. Воинское подразделение Киевской Руси и Галицко-Волынской державы – полк стал также административно-территориальной единицей.

Название полков происходило от названий городов и городков, где они базировались. Завершил эту реформу гетман М. Дорошенко, так как Сагайдачный умер в результате полученных под Хотином ран.

Происходил Сагайдачный из украинской православной шляхты из-под Самбора на Подкарпатье (ныне Львовская область). Образование получил в Острожской греко-славяно-латинской академии. С 1601 года на Запорожской Сечи. Участвовал в походах на Молдавию и Ливонию. В 1606 году (по другим данным в 1601 г.) впервые избран гетманом Украинского казачества. Благодаря ему казацкое войско превратилось в регулярное, увеличилось до 50 тысяч и по количеству фактически сравнялось с польской армией.

Сагайдачный прославился как организатор военных походов запорожских казаков против турков, татар и московитов. В советские времена по этой причине был предан забвению. Под его командованием казаки завоевали Очаков, Варну, Перекоп, Синоп, Кафу. В последней действовал самый большой на востоке рынок невольников. Казаки под его командованием, побеждая турецко-татарские войска каждый раз возвращали на родину тысячи Украинцев.

В 1618 г. гетман Сагайдачный во главе 10-тысячного казацкого войска участвовал в походе польского королевича Владислава на Москву с целью завоевать царский трон. Дело в том, что московская семибоярщина избрала королевича московским царем. Но со временем бояре опомнились и посадили на престол М. Романова.

Казацкое войско в походе на Москву завоевало города Ливны, Елец, легко разгромило царское войско, которым командовали известные из истории воеводы, в частности Пожарский, и стало перед Кремлем. Но как раз в это время взбунтовались отряды наемников, которым Владислав не платил за службу, и королевич так и не отдал команду на штурм Кремля. Однако Польша в результате похода получила Смоленск и Сиверскую землю.

«Петр Сагайдачный принадлежал к рассудительной казацкой старшине, реально оценивавшей тогдашние военные возможности Войска Запорожского. Гетман отстаивал интересы украинского народа переговорами и компромиссами с польским правительством.».

В 1621 году подал польскому королю Сигизмунду III и правительству Речи Посполитой предложения о предоставлении прав и привилегий православному населению Украины и казацкому войску, реализация которых означала бы предоставление Украине статуса автономии в составе Польши.На Запорожье в 1607 г. является даровитый вождь, который придал казацкому делу еще большую силу, это – гетман Петр Конашевич Сагайдачный, православный дворянин, родом из Червонной Руси. Учился он в острожском училище. В начале XVII ст. Конашевич Сагайдачный является в Запорожье. Ум, военные способности и образование скоро выдвинули его вперед. В первый раз он прославился смелым морским походом в 1605 году, когда ему удалось завладеть сильной турецкой крепостью Варной. На следующий год он совершает новый удачный поход; в 1606 году запорожцы под начальством Петра Сагайдачного напали на Кафу, сожгли здесь турецкий флот, овладели крепостью и освободили из неволи множество христиан-пленников, свезенных сюда для продажи.

Казаки Сагайдачного берут Кафу

Не раз и после того Сагайдачный делал походы на турецкие берега и всегда с блестящим успехом. Имя его гремело по всей Украине. Польское правительство не могло в это время помешать усилению казачества. Сигизмунд в начале XVII столетия напрягал все силы, чтобы воспользоваться смутами в Московском государстве и завладеть им. Самозванцы вербовали свои шайки на Украине, где всегда было среди казаков много буйного, гулящего люда, готового идти, куда угодно и на кого угодно, лишь бы была в виду богатая нажива да разгулье. Хотя польское правительство издавало ряд грозных указов против своевольных казаков, но, не подкрепленные силою, указы эти не имели никакого значения.

Когда Владислав предпринял поход на Москву в 1618 г. и чуть было не попал в беду, так как большая часть его войска, не получая жалованья, ушла от него, – выручил королевича, как известно, Конашевич Сагайдачный: он привел на помощь полякам 20 тысяч казаков. За эту услугу польский король благосклонно смотрел на Петра Сагайдачного, а тот вернулся из московского похода уже не в Запорожье, а в Киев и стал заправлять с титулом гетмана всей казацкой Украиной; у него под руками были такие военные силы, что полякам трудно было бы и спорить с ним. Пользуясь своим выгодным положением, гетман Конашевич Сагайдачный взял под свою охрану гонимое православие. В 1620 г. он убедил иерусалимского патриарха, приехавшего в это время в Киев, рукоположить нового православного митрополита и епископов для всех православных епархий. Таким образом, под охраной казацкого оружия православное духовенство стало оправляться и входить в силу. Заботился также Петр Сагайдачный и о процветании православных школ.

Памятник гетману Петру Сагайдачному в Киеве

Автор фото — Vladimir Korolev

Поляки не могли помешать этому: в то время страшная беда грозила Польше. Огромное полчище турок стояло уже на Днестре, готовое вторгнуться в ее пределы и разгромить ее. Польша могла выставить сравнительно ничтожное войско. Опять пришлось просить помощи у Петра Сагайдачного; тот выговорил разные льготы Украине и привел к крепости Хотину 40 000 казаков. Все усилия турок взять крепость и сломить казацко-польское войско оказались напрасными. Опытность и храбрость гетмана Конашевича Сагайдачного спасли и этот раз поляков; но дорого поплатился он за свою услугу: еле живой, весь израненный, вернулся он домой, лежа в карете, но и перед смертью он больше всего думал об Украине, о православии и незадолго до кончины написал королю следующее письмо:

"Я, вашего королевского величества ноги смиренно обнявши, покорно и слезно прошу, чтобы творимые казакам бедствия и злоба высоким и грозным приказом вашего наияснейшего королевского величества были запрещены и укрощены. Особенно чтобы уния у нас, с позволения вашего величества снесенная святейшим Феофаном (иерусалимским патриархом), не возобновлялась и своих рогов не возносила.

Петр Сагайдачный – гетман Запорожской Сечи, сделавший из казаков регулярную армию

Имеют, думаем, отцы-иезуиты и всё духовенство римской церкви кого к своей унии привлекать, те народы, которые вовсе не ведают и не верят в Христа, а мы, православные, древних святых апостольских и отеческих преданий и догматов без всякой унии придерживаясь, не отчаиваемся достигнуть спасения и вечной жизни. Сии два мои желания вашего слуги если исполнишь и детям своим прикажешь всегда соблюдать, то и панование их и целой короны в тишине… всегда пребудет".

Скоро после того (10 апр. 1622 г.) гетман Петр Конашевич Сагайдачный скончался в Киеве. Пред смертью он разделил по завещанию все свое имущество между женою и братскими школами – киевскою и львовскою.

Уважаемые гости! Если вам понравился наш проект, вы можете поддержать его небольшой суммой денег через расположенную ниже форму. Ваше пожертвование позволит нам перевести сайт на более качественный сервер и привлечь одного-двух сотрудников для более быстрого размещения имеющейся у нас массы исторических, философских и литературных материалов. Просьба делать переводы через карту, а не Яндекс-деньги.

Оставьте комментарий